Política de Privacitat

Llibreria Sobrerroca SL. disposa d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal facilitats voluntàriament pels seus usuaris a www.sobrerroca.com. Aquest fitxer ha estat degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Llibreria Sobrerroca SL. garanteix la privacitat d’aquestes dades i es compromet a custodiar-los per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i Llibreria Sobrerroca SL es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejuici d’altres accions que corresponen en dret. Llibreria Sobrerroca SL podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per a informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractats d’acord amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, l’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

Qualsevol usuari pot exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita dirigida a: Llibreria Sobrerroca SL Departament d’Atenció al Client, carrer Àngel Guimerà, núm. 74, 1r 1a, 08241 Manresa, Espanya.